Konsolidace půjček Raiffeisenbank = Úvěr nízká splátka – konsolidace

Raiffeisenbank svůj produkt konsolidace půjček nazvala jako tzv. Úvěr nízká splátka – konsolidace. Pod tímto termínem se skrývá možnost konsolidovat úvěrové produkty v souhrnné výši od 50 000 do 500 000 Kč. Výhody konsolidace půjček u: do 500 000 Kč bez ručitele, snížení celkové měsíční splátky úvěrů, lepší přehled o finančních závazcích, platba pouze v jeden den, jedné splátky a jednoho poplatku za správu úvěru, zdarma pojištění, které se vztahuje na riziko smrti a trvalých následků úrazu.

 • půjčka je určena na konsolidaci (splacení) závazků poskytnutých bankami, splátkovými společnostmi, leasingovými společnostmi a jinými finančními institucemi
 • půjčka od 50 000 do 500 000 Kč
 • doba splácení 6 až 120 měsíců
 • možnost získání dodatečné hotovosti už od 10 000 Kč
 • zajištění půjčky je dobrovolné; v případě zajištění půjčky se snižuje úroková sazba
 • půjčku je možné zajistit ručitelem (fyzickou nebo právnickou osobou)

Čerpání

O čerpání půjčky lze požádat na kterékoli pobočce Raiffeisenbank, a to až do 3 měsíců od uzavření smlouvy. Pro čerpání na konsolidaci úvěrů jsou potřebné tyto doklady:

 • smlouva o vzniku konsolidovaného závazku
 • aktuální zůstatek konsolidovaného závazku (např. výpis, samostatné potvrzení vydané věřitelem apod.)
 • dodatečná hotovost (je-li sjednána) může být vyčerpána ihned po prvním čerpání na konsolidaci

Splácení

 • z běžného účtu u Raiffeisenbank je splácení zajištěno automaticky, nemusíte se o nic starat
 • z běžného účtu u jiné banky si splácení zajistíte trvalým nebo jednorázovám převodem
 • splátku můžete uhradit také vkladem hotovosti na pobočkách Raiffeisenbank

Během doby čerpání hradíte pouze úroky ze skutečně vyčerpané částky půjčky. Po ukončení čerpání se přechází na anuitní splácení, při kterém si už s první splátkou začínáte snižovat dlužnou částku půjčky. Výše anuitní splátky je pak neměnná po celou dobu trvání půjčky.

Na stránce jsou využity informace z propagačních materiálů Raiffeisenbank.